POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA BAČKA TOPOLA

Poljoprivredna stručna služba Bačka Topola d.o.o. je osnovana 1955. godine kao područna poljoprivredna služba sa zadatkom unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

PSS Bačka Topola d.o.o. pruža stručne usluge ratarskim i stočarskim organizacijama da na osnovama savremenih naučnih dostignuća u primeni nauke povećaju svoju proizvodnju i ostvare veće prinose. Svoju delatnost obavlja na području opština Bačka Topola i Mali Iđoš na poljoprivrednoj površini od 71.071 ha.

Celokupna poljoprivredna proizvodnja se obavlja u 25 naseljenih mesta, oko 12.270 zemljoradničkih gazdinstava, 12 poljoprivrednih preduzeća, 6 prerađivačko-prehrambenih preduzeća i 8 zemljoradničkih zadruga.

Opšti poslovi, koje obavlja PSS Bačka Topola d.o.o.

Neposredna pomoć na primeni savremene tehnologije i organizacije rada kod zemljoradničkih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga i drugih preduzeća.

Izrada programa stručnog obrazovanja i informisanja zemljoradnika.

Izrada programa i analiza ekonomske opravdanosti za pojedine proizvodnje kod zemljoradnika i drugih proizvođača.

Inoviranja znanja stručnjaka iz poljoprivredne proizvodnje.

Primenjena istraživanja u zemlji i svetu, praćenje naučnih dostignuća, prenošenje znanja i tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju, kao i u preradi poljoprivrednih proizvoda.

Uvođenje novih sorti, hibrida i rasa u proizvodnju na zemljoradničkim i drugim gazdinstvima.

Izrada i ocena programa i projekta koji se odnose na razvoj poljoprivrede i oživljavanje sela.

Saradnja sa obrazovnim i naučnim institucijama u oblasti fundamentalnih istaživanja u zemlji i inostranstvu, praćenje naučnih dostignuća i primena u praksi, kojima se obezbeđuje stalno inoviranje znanja zaposlenih u poljoprivrednoj stručnoj službi.

Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema poljoprivredne stručne službe u cilju efikasnijeg informisanja o stanju poljoprivredne proizvodnje.

Izrada i učešće u realizaciji dugoročnih, godišnjih i operativnih programa razvoja poljoprivredne proizvodnje koji proističu iz Strategije dugoročnog razvoja poljoprivrede, sela, prehrambene industrije, šumarstva i vodoprivrede.

Izrada i dostavljanje izveštaja i podataka o stanju poljoprivredne proizvodnje i radu poljoprivredne stručne službe Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.