Zaštita koštičavog voća 26.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi koštičavog voća se u zavisnosti od voćne vrste i lokaliteta, nalaze u fenofazi od punog cvetanja (višnja, sorta Oblačinska, BBCH 65), do početnih faza razvoja ploda kod kajsije i šljive (BBCH71).

Kajsija_faza razvoja
Kajsija faza razvoja
Šljiva_faza razvoja
Šljiva_faza razvoja

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za region Bačke Topole od srede, u zasadima višnje koji su u fenofazi cvetanja, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa). Pre najavljenih padavima preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:
· Ciprodex, Neon ili Diverto 0,05%, Chorus 50 WG 0,3- 0,5 kg/ha, ili Cormax 0,2 kg/ha (a.m. ciprodinil) ili,
· Funomil 0,07% ili Galofungin T 0,05 % (a.m.tiofanat metil) ili,
· Akord, Lira, Folicur 250 EW, Orius 25 EW, Riza 250 EC ili Tebukon 250 EW 0,75 l/ha (a.m.tebukonazol) ili,
· Signum, Luminis ili Attica 0,562-0,75 kg/ha (a.m boskalid+piraklostrobin) ili,
· Sekvenca 0,2 l/ha (a.m difenokonazol).
U zasadima kajsije i šljive, u cilju zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum), pre najavljenih padavina se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida na bazi mankozeba (Mankogal 80, Dithane M 45) u konc.i 0,2-0,25% ili kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Capi, Metod 480 SC) u konc. 0,2-0,3%.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu.

Čuvajmo pčele i druge oprašivače: primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!