Stručne publikacije

Priručnik

Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke → PDF dokument
Integralna proizvodnja se ne fokusira samo na hemijsku zaštitu biljaka, već takođe na sve mere gajenja koje se primenjuju u proizvodnji.