Zaštita jabuke 26.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabuka nalaze se u fenofazi cvetanja, od početka cvetanja, do punog cvetanja (BBCH 61-65) u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta.

Proteklih dana (od 22.4. do 24.4) su usled padavina, uz dugotrajno vlaženje lista kao i povoljnih prosečnih temperatura oko 13°C, stvoreni povoljni uslovi za ostvarenje infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lišćs i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Od sutra se za naš region prognozira nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti nove povoljne uslove za infekcije navedenim patogenom.

Sa ciljem zaštite jabuke od čađave krastavosti, čim vremenski uslovi dozvole, preporučuje se primena kombinacije sledećih preparata:
· Score 250 EC; Ambasador; Sekvenca; Different 250 EC (a.m.difenokonazol) 0,03% ,kurativni +
· Mankogal 80; Prevent 80 WP; Manfild 80 WP (a.m.mankogal) 0,25%, preventivni.
Navedeni sistemični fungicid delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača, primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!