Zaštita šećerne repe 21.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fazi: kotiledoni horizontalno položeni do prvi par pravih listova razvijen (BBCH 10-12).

U feromonskim klopkama postavljenim u starom repištu registruju se ulovi repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Sunčano vreme i temperature vazduha preko 20 °C, koje se najavljuju za naredni period, dovešće do početka leta ovog štetnog organizma na novoposejana repišta u potrazi za hranom.

Štete čini imago nagrizajući ivice kotiledona i prvog para listova, te u potpunosti može uništiti mlade biljčice i dovesti do presejavanja useva. Porastom temperature povećava se intenzitet ishrane.

Kritičan period je od klijanja i nicanja šećerne repe do obrazovanja 2-4 para stalnih listova. Najugroženiji su usevi koji se graniče sa prošlogodišnjom repom.

Proizvođačima se preporučuje stalni pregled novoposejanih repišta i ukoliko se registruje od 0,1 do 0,3 odrasle jedinke repine pipe po m2, sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od navedenih registrovanih insekticida:

* Cipkord 20-EC, Crna mamba, Ciprazor 20EC(a.m.cipermetrin): 0,15-0,3 l/ha ili
* Karate Zeon, Kozak (a.m. lambda-cihalotrin): 0,2-0,3 l/ha ili
* Grom (a.m.lambda-cihalotrin):0,2-0,3 l/ha
* Fastac 10 EC, Fascord EC (a.m.alfa-cipermetrin): 0,2-0,3 l/ha.

S obzirom da je na mnogim repištima prisutna i kukuruzna pipa,navedeni insekticidi će delovati i na suzbijanje ove štetočine.
Region: Bačka Topola