Širenje simptoma Cercospora beticola

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze od faze početka zatvaranja redova do faze potpuno zatvaranje redova (BBCH31-39).

Tokom vizuelnih pregleda useva ranih rokova setve (prva dekada marta), na kojima je protekle nedelje registrovano prisustvo prvih pega od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) registrovano je značajno širenje simptoma ovog patogena. Utvrđeno je prisustvo simptoma na do 16% pregledanih biljaka.

Vladaju izuzetno povoljni uslovi za razvoj i dalje širenje ovog patogena (porast temperature, prisutna visoka relativna vlažnost vazduha i dugotrajno vlaženja lista).

RC Bačka Topola nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne repe i po postizanju prvog epidemijskog praga (50% biljaka sa simptomima) signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.