Zaštita jabuke 18.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabuka se nalaze u fazi od crvenih pupoljaka do prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća (sorta Zlatni Delišes), registrovana je dozrelost pseudotecija od 30%.

U periodu primarnih zaraza od ovog patogena, sa svakim padavinama se može očekivati oslobađanje askospora i ostvarenje infekcije. Kako su trenutno najavljene padavine za sredu i petak, preporuka je da se pre toga sprovede zaštita primenom preventivnih fungicida na bazi a.m.mankozeb:

* Mancogal 80, Manfild 75 WP, Caiman, Prevent 80 WP, Dithane Neo Tech, Dithane M45, Candesa, Notta 75 WG u konc.0,2-0,25%.

U pojedinim zasadima su prisutni simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).
U takvim zasadima je preporuka tretman preparatom na bazi a.m.kresoksim-metil:
* Stroby DF, Asena u koncentraciji 0,02%.
Jabuka je u ovoj fazi veoma osetljiva na patogena prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), te je preporuka tretman preparatima na bazi a.m.bakar-hidroksid:
* Funguran OH u konc. 0,05-0,06%.

Čuvajmo pčele i druge oprašivače; Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!