Zdravstveno stanje ozime pšenice Mart 2019

Rđa pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi rasta stabljike (BBCH 30-31). Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet Sorta Faza BBCH % zaraženih biljaka sa simptomima rđe % zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice % zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti
21.3.2019. 21.3.2019. 21.3.2019.
Zobnatica Nogal 30 0 0 0
Stara Moravica Katarina 30 11 16 1
Lovćenac Ingenio 30 0 0 1

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve na prisustvo simptoma navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozime pšenice ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.