Borovnica (Vaccinium sp.)

Borovnica je žbunasta biljka čije je uspevanje vezano za veće nadmorske visine,niskorastuće šumske vrste u borovim,smrekovim i bukovim šumama.Za stvaranje plemenitih visokožbunastih sorti borovnice korišćen je veći broj vrsta iz Severne Amerike.

Borovnica najbolje uspeva kada je potpunosti izložena suncu i dobroj ventilaciji, obezbeđena dovoljnom količinom vlage. Cvetni pupoljci većine sorti mogu da izdrže temperature i do -26 stepeni, dok vegetativni pupoljci i drvenasta tkiva mogu da izdrže i do -30 stepeni. Krajem jeseni i početkom proleća pupoljci su osetljivi na niske temperature pa takve lokacije treba izbegavati. Topla i sunčana leta su idealna za uspešno gajenje, mada visoke temperature mogu biti štetne po pitanju arome i čvrstine ploda. Umereni nagib od 3-5% je idealan za dobru ventilaciju, dobra cirkulacija vazduha umanjuje pojavu brojnih gljivičnih oboljenja. Borovnica najbolje rađa na visoko propustljivoj zemlji čiji sadržaj organske materije iznosi najmanje 3,0% i čija kiselost se kreće pH od 4,2-4,8. Treba izbegavati plitka zemljišta sa visokim sadržajem gline, slabo drenirana zemljišta i mesta gde se zadržava površinska voda. Borovnica dobro podnosi i zemljišta kiselosti od 3,8-5,5% ukoliko je sadržaj organske materije visok. Sa pripremom zemljišta bi trebalo krenuti ranije jednu do dve godine pre sadnje kako bi se povećao sadržaj organske materije, regulisala kiselost,eliminisali korovi i na vreme obezbedili odgovarajući sadni materijal. Višegodišnje korove treba suzbiti pre sadnje, hemijskim sredstvima i agrotehnikom.

Borovnica ima plići korenov sistem u odnosu na većinu voćnih vrsta to je na oko 20cm dubine tu se nalazi najveća masa korena, a retko raste dublje od 1m.U tom sloju treba da ispitamo neophodne količine azota, kalijuma, fosfora, magnezijuma, kreča,sumpora. Najvažniji aspekt koji se tiče postavljanja zasada je korišćenje zdravog sertifikovanog sadnod materijala. Prilikom odabira sorti treba obratiti pažnju na vreme berbe, otpornost,bujnost i otpornost na bolesti, kvalitet plodova, prinos i dr

 

Sorte borovnice

Rane sorte: Bluta, Duke, Spartan, Earliblue
Srednje rane: Collins, Berkley, Bluejay, Northland, Patriot, Bluecrop, Chippewa i dr
Sorte kasnog sazrevanja: Bluegold, Brigitta, Chandler, Elliott, Jersey, Nelson, Darrow i dr.

Sve je veća tendencija širenja borovnice i u ravničarskim predelima, naročito na severu Bačke.

PSS Bačka Topola
Savetodavac : dipl.ing. Milan Jeremić