Rezidba oraha

Rezidbom možemo znatno uticati na razvoj većeg broja letorasta, ona se smatra izuzetnom važnom u savremenom gajenju oraha,nasuprot ranijem mišljenju da orah ne treba orezivati. Ženski cvetovi iz kojih posle oplodnje nastaju plodovi, razvijaju se iz vršnih pupoljaka letorasta pa rodnost zavisi od broja letorasta u kruni (izuzetak čini nekoliko sorti kod kojih su rodni i bočni pupoljci na letorastu.

Prvih godina orezivanjem se formira kruna. Visoke sadnice oraha se prekraćuju i to radimo krajem marta ili početkom aprila bez obzira kada su posađene. Prekraćivanje vršimo na visini na kojoj želimo da bude buduće deblo (prvoklasni furnir). Veća visina debla utiče na smanjenje šteta od mrazeva. Deblo ne sme biti ni previše visoko jer takve voćke kasnije plodonose, manji je prinos, skuplja je rezidba, berba, zaštita. Optimalna visina debla je od 150-180cm. Presek treba da je malo ukoso na nekih 0,5-1,0cm iznad dobro razvijenog pupoljka i potrebno ga je premazati kalem voskom.Kod oraha se najčešće formira kotlasta kruna gde se može ostaviti 3-4-5 osnovnih-ramenih grana koje moraju da zatvore ugao od 360 stepeni. Vertikalno rastojanje između ramenih grana treba da bude oko 15cm. Rezidbom na zeleno kada prođe opasnost od prolećnih mrazeva, uklanjaju se pupoljci ili mladari koji su konkurencija budućim ramenim granama gde se hrana usmerava u mladare koji su izabrani za buduće ramene grane. Sorte koje imaju oštar ugao grananja tj grane rastu više vertikalno treba prekratiti bliže osnovi. Grane koje se razvijaju iz spavajućih pupoljaka-suočica imaju veći ugao u odnosu na vodilicu.

U prvoj godini orah ima relativno mali porast i u proleće druge godine ramene grane se ne prekraćuju. U toku vegetacije druge godine rezidbom na zeleno uklanjamo bočne mladare koji se razvijaju ako su izmrzli vršni pupoljci ili tek krenuli mladari posle poznih prolećnih mrazeva. U drugoj godini posle sadnje letorasti porastu i preko 1,5m. Zato se u proleće treće godine letorasti prekraćuju da bi pospešili njihovo grananje na 1/4 do 1/3 njihove dužine.

Rodna stabla oraha treba orezivati ali ne tako intenzivno. Rezidbom se umanjuje ogoljavanje donjih grana i pomeranjem roda u vršne delove krune. Rezidba prati đubrenje, navodnjavanje, zaštitu. Jače se orezuju stabla slabog porasta i tu prekraćujemo jednogodišnje grane da bi izazvali jači porast letorasta. Ako uklanjamo deblje grane iz krune, rezidbu obavljamo krajem marta. Sa makazama ili testerom odsečemo granu i ostavljamo patrljak od oko 10cm od osnove nekoliko dana da sokovi izađu iz preseka. Posle toga patrljak uklonimo do osnove i premažemo sa kalem voskom.

PSS Bačka Topola
Savetodavac: dipl.ing. Milan Jeremić

Ostavite odgovor