Energetski usevi

Moderan svet zahteva potrošnju sve veće količine energenata. Zemlje koje nemaju izvore fosilnih energenata sve češće se odlučuju da jedan deo svojih energetskih potreba obezbede iz obnovljivih izvora. Kao moguće rešenje je korišćenje žetvenih ostataka i celih biljaka. Zbog istovremene potrebe za sve većom potrebe hrane na svetskom nivou, kao najprihvatljivije rešenje nudi se proizvodnja bioenergetski korisnih biljaka koje nemaju ulogu u ljudskoj ishrani.

U našoj zemlji gajenje biljaka čisto radi dobijanja energije još nije toliko zaživelo, ali sa povećanjem broja energetskih postrojenje radi dobijanja električne energije i ove biljke će dobiti na značaju i zauzimaće sve veće površine.

U našem podneblju najodgovarajuće energetske biljke bi bile višegodišnje trave: španska trska, miskantus, slonova trava, čičoka, italijanska trska, itd…Od jednogodišnjih vrsta najznačanije su: konoplja, uljana repica. Ove biljke su u stanju da za godinu dana daju prinos biomase skoro kao i šumski zasadi. Sve biljke koje se koriste za proizvodnju biogoriva mogu se podeliti na energetske i uslovno energetske useve. Energetske vrste su one koje se koriste isključivo u svrhu dobijanja energije, dok uslovno energetske vrste mogu da imaju i drugu ulogu.

Što se tiče zaštite i nege useva treba napomenuti da navedeni usevi su dosta tolerantni prema biljnim bolestima i prema štetočinama, tako da posebnu zaštitu ne zahtevaju. Suzbijanje korova je značajna na početku nicanja useva, a kod višegodišnjih u prvoj proizvodnoj godini ima veća potreba za suzbijanjem korova.

Berba i čuvanje zavise od biljne vrste, ako se koristi nadzemna biomasa, skidanje se vrši silokombajnom, ako se koristi krtola, onda vađenje se vrši kada biljka izgubi nadzemnu masu (uđe u period mirovanja).