Intenzivno polaganje jaja žitne pijavice

Na području delovanja RC Bačka Topola vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je intenzivno polaganje jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.