Zaštita višnje 04.2019

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi Oblačinske višnje se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 61).

U fazama cvetanja i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta višnje prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa).

Proizvođačima se preporučuje praćenje vremenske prognoze (padavine su najavljene za petak) i faze razvoja voća. U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, u zasadima višnje se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Ciprodex, Chorus 50 WG (a.m. ciprodinil) 0,05%,
  • Octave (a.m. prohloraz) 0,04%,
  • Signum (a.m.boskalid + piraklostrobin) 0,562 – 0,75 kg/ha.

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.