Koštičave voćne rste vnalaze se u fazi od porasta ploda do drugog opadanja plodova ( BBCH 69-73)

Koštičave voćne vrste na poručju delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od porasta ploda do drugog opadanja plodova ( BBCH 69-73).
 
faza razvoja kajsija                 višnja
U ovim fazama razvoja koštičavih voćnih vrsta može doći do infekcije lista, mladara i plodova gljivom Stigmina carpophila (šupljikavost voćaka). Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za razvoj ovog patogena. 
Preporuka za proizvođače: u cilju zaštite koštičavih voćnih vrsta od navedenog patogena primeniti neki od preparata na bazi a.m. kaptan (Merpan 50WP ili Metod 480 SC) 0,2-,03%