Pojava sive repine pipe

Siva repina pipa

Na području delovanja RC Bačka Topola, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris), u feromonskim klopkama koje su postavljene na starom repištu.

Masovan izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, početak leta i migracija pipe sa starih na nova repišta direktno je uslovljeno povećanjem temperature, te se ova pojava očekuje u narednom periodu.

Preporuka za proizvođače: neophodna je stalna kontrola starih repišta i izlazak pipe, kao i praćenje nicanja novih repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a, RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.