Zdravstveno stanje ozime pšenice

Usevi ozime pšenice , na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi od kraja bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 29-31). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice(prouzrokovač Septoria tritici ), pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis) , kao i simptoma rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) .

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet/Sorta

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti
zaražene biljke %
Puccinia spp. Erysiphe graminis Septoria tritici
Stara Moravica

Katarina

31 0 9 60
Bačka Topola

Bc Anica

31 1 6 19
Zobnatica

Sosthene

30 1 5 22

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a, RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.