Koštičave voćne vrste (višnja, trešnja, šljiva) nalaze se u različitim fazama cvetanja ( BBCH 59-61)

Na području delovanja RC  Bačka Topola  koštičave voćne vrste (višnja, trešnja, šljiva)  nalaze se u različitim fazama cvetanja ( BBCH 59-61)  u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta.

Faze razvoja: Višnja
Faze razvoja: šljiva

Koštičave voćne vrste u fazi cvetanja su izuzetno osetljive prema   prouzrokovaču  sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U predstojećem periodu sa padavinama i  nestabilnim vremenom   biće  ispunjeni uslovi za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom.

Preporuka za proizvođače: neposredno pred padavine,neophodno je zaštititi  zasade koštičavog voća  od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa), primenom nekog od sledećih fungicida :

  • Chorus 50 WG, Neon, Ciprodex  (a.m. ciprodinil)u koncentraciji 0,05%
  • Octave (a.m. prohloraz)u koncentraciji 0,04%
  • Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin)u količini 0,562-0,75 kg/ha