Rutava buba

Na području delovanja RC Bačka Topola registruje se pojava imaga rutave bube (Tropinota hirta), prvenstveno na korovskim biljkama. Rutava buba je štetočina cvetnih pupoljaka i cvetova velikog broja korovskih i gajenih biljaka.

S proleća, ovaj insekt se prvo sreće na cvetovima maslačka, zatim na raznim vrstama voća, uljanoj repici, ukrasnom bilju, cvetovima povrća, usevima žita. Velike štete usled izgrizanja cvetova može da nanese na mladim voćkama.

S obzirom da je aktivnost ovog insekta počela, u mladim zasadima voća preporučuje se: postavljanje lovnih posuda (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone i sl.), radi masovnog izlovljavanja ove štetočine.

Primena insekticida se nikako ne preporučuje zbog prisustva pčela i dr. polinatora.