Zasadi višnje se nalaze od faze kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 69) do početnih faza razvoja ploda.

Na području delovanja RC  Bačka Topola   zasadi višnje se nalaze  od faze kraj cvetanja sve latice opale (BBCH 69) do početnih faza razvoja ploda.

Završetkom cvetanja počinje intenzivan porast lisne mase koju je neophodno  zaštititi  od prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella jaapii).

Preporuka za proizvođače:  najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama  uz prisustvo infekcionog materijala mogu dovesti do ostvarenja infekcije mladog lišća pomenutim patogenom, pa se preporučuje primena sl. registrovanog fungicida:

  • Agrodin 65 WP (a.m. dodin ) u koncentraciji 0,1%.