Kruškina buva

Kruškina buva (Psylla spp.) napada krušku, ima 4-5 generacija godišnje. Ima zimsku i letnju formu, jedinke tih generacija se razlikuju po boji, i to zimska forma je tamno-smeđa sa nekoliko crnih i narandžastih pega, a letnja forma je svetlo-smeđa sa nekoliko tamnih i narandžastih pega.

Jaje je svetlo-žute do narandžaste boje, dužine oko 0,3 mm, s donje strane ima peteljku, a sa uže nosi tanku vlas.Postoje 5 razvojnih stadijuma larve. One su spoljoštenog tela, svetlo-žute nijanse sa više tamnih pega na dorzalnoj strani i crvenim očima. Poslednja dva stadijuma su zelenkasto-smeđe boje, telo je zaobljenije sa izrazitim nastavcima krila. Prezimljava imago u pukotinama kore stabla i grana kruške. Pojavljuje se rano u proleće, već na 4-5 °C. Pari se i polaže jaja i do 450, bledo žute boje, u blizini pupoljka, oko pupoljaka ili duž nerva lista.

Na jaču pojavu kruškine buve utiču mnogi faktori :

  • preterano đubrenje azotom
  • osetljivost sorti
  • uništavanje korova
  • uništavanje prirodnih neprijatelja
  • brzo prilagođavanje pesticidima

Simptomi pojave kruškine buve

U našim uslovima najveće štete su tokom juna meseca, a pričinjava ih larva, koja se u kolonijama javlja na mladim izbojcima i listićima. Larve sišu sokove i izazivaju zastoj letorasta, lišće se kovrdža, smanjuje se asimilaciona površina, lišće se suši i opada. Kruškina buva luči mednu rosu na kojoj se naseljava čađavica, sprečava se proces fotosinteze što utiče na kvalitet voćke. Zbog većeg broja generacija, visoke plodnosti, a samim tim i velikih šteta koje izaziva kruškina buva u vegetaciji, štetočinu moramo suzbijati u početnim fazama razvoja. Zimsko tretiranje: Sa suzbijanjem kruškine buve mora se početi na vreme tj. prvo prskanje krušaka obaviti u toku zime, kada štetočine počinju da izlaze iz zimskog skrovišta i ženke počinju da polažu jaja (prvi topliji dani krajem zime). Za ovo tretiranje koristiti kombinaciju mineralnog ulja i insekticida iz grupe piretroida u koncentraciji prema uputstvu proizvođača. Preparati: Belo ulje,(3-4%, u fazi razvoja pupoljaka), Crveno ulje (2-3%, tokom mirovanja i početkom vegetacije). Tokom vegetacije: Dimilin SC-48 (0,024 + 0,3% mineralnog ulja), Vertimec 018 – EC(0,05-0,075% uz dodatak 0,25% mineralnog ulja, tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića), Abastate(0,75 l/ha + 3 l/ha mineralnog ulja ili 0,75 l/ha + 1% ađuvansa Nu-film 17), Abastate EW (0,075%), Voliam targo 063-SC(0,075-0,1%), Cipkord 20-EC, Sucip 20-EC (0,015-0,03%),Talstar 10-EC, Fobos – EC(0,05% tretiranjem u proleće na početku piljenja larvi), Grom (0,3-0,5 l/ha), Pyrinex 48-EC, Kozma(0,15%, u vreme pojave prvih jedinki), Nurelle-D, Konzul (0,1-0,15%), Envidor (0,6 l/ha, po pojavi larvi L1 uzrasta), Perfekthion, Sistemin 40-EC, Dimetogal(0,1 – 0,2% u vreme registrovanja pojave), Fastac 10-EC (0,018-0,02% tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija), Apache 50 WG (250 gr/ha)i dr.

Kruškina buva može biti i prenosilac  fitoplazme  koja izaziva iznenadno sušenje kruške. Hrane se sisanjem hranljivih materija na pupoljcima. Polažu jaja u grupe oko pupoljaka u na Letnje forme se javljaju u maju, ženke kopuliraju, polažu jaja na zelenim delovima, gde se nastavlja razviće. Zaštita kruške od C. pyri se ne može adekvatno izvršiti ako se ne obezbedi ravnoteža na nivou stabla voćke između bujnosti vegetatitvne mase i količine plodova.

Najznačajnije preventivne mere u cilju suzbijanja su: sađenje manje bujnih sorti, sprovođenje letnje rezidbe, izbegavati jače orezivanje, đubrenje u skladu sa potrebama biljke i agrohemijskom analizom zemljišta.

 

Zelena prognoza 22.01.2018.