Simptomi mrežaste pegavosti i pepelnice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 6 do 9 i više stabaoca vidljivo (BBCH 26-29).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista  ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 23-45% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 6-23%  biljaka.

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 do 4 stabla vidljivo (BBCH 23-24). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma  rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) na 6% biljaka (kao pojedinačne pustule), simptoma pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 25%  biljaka kao  i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici) na 6-9 % biljaka.

Simptom sive pegavosti lista
Simptom pepelnice
Simptom rđe

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.