Zaštita lucerke

Prilikom zasnivanja lucerišta potrebno je pravilno odabrati parcelu, jer ako se tu pogreši kasnije nema ispravke. Lucerka  zahteva duboka plodna zemljišta koja nisu kisela. Važno je izbalansirana ishrana sa makro i mikro elementima, bitno je ne preterivati sa azotom.

Rokovi setve su

 Jesenja setva: kraj avgusta i početak septembra
– Prolećna setva: kraj marta – prva polovina aprila

Strna žita predstavljaju najbolji predusev lucerki, potom jare okopavine a najlošiji predusev predstavljaju leguminoze (soja, pasulj, grašak…). Ako je predusev bila lucerka pauzu obavezno treba napraviti onoliko godina koliko je lucerka bila na toj parceli.

Važno je da za setvu lucerke koristimo deklarisano seme. Sa nedeklarisanim semenom često se poseju karantinski korovi i gotovo stalno takvo seme je zaraženo vilinom kosicom (parazitskom cvetnicom).

Danas se najbolji rezultati dobijaju upotrebom herbicida nakon nicanja i lucerke i korova, i to posle pojave prve troliske pa do treće troliske. U to vreme prisutni korovi su približno iste visine i to predstavlja presudni period za njenu zaštitu od korova. Ako se ne reaguje herbicidima u ovom periodu korovi nadjačaju lucerku, usev biva žut, ne ukoreni se dobro što za posledicu ima loš porast (otkos je izgubljen) i u idućoj godini.

U novo osnovanoj lucerki za suzbijanje korova može da se koristi herbicid na bazi bentazona (Basagran, Deltazon, Bentamark) u dozi od 3 l/ha i tokada je usev oko 10-15 cm visine a širokolisni korovi do 2-4 lista. Pored navedenih preparata može da se koristi i Butoxon u dozi od 3 l/ha, kada je lucerka 10-15 cm visine.

Kod starog lucerišta situacija je malo drugačija, jer herbicid možemo koristiti i u fazi mirovanja, i to: metribuzin(Sencor 0,5 l/ha) ili preparat na bazi tifensulfuron-metila (Harmony 15 g/ha), dok posle kretanja vegetacije može da se koristi preparat na bazi bentazona, imazamoksa(Pulsar, Ikarus) 1 l/ha, tifensulfuron-metil(Harmony) 8 gr/ha.

Protiv uskolisnih-višegodišnjih korova možemo koristiti sredstvo na bazi cikloksidima(Focus ultra – 2 l/ha), fluazifop-p-butil(Fusilade forte, 1,2 l/ha), kletodim (Select super – 0,8-1,2 l/ha).

Kada je u pitanju suzbijanje širokolisnih korova, najboljij rezultat se postiže kombinacijom napomenutih aktivnih materija.

 

Zelena prognoza 17.01.2018.