Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi: 9 i više listova razvijeno (BBCH 19) do faze početak rasta stabla (BBCH 30).

Faza razvoja BBCH 30

 

U lovnim klopkama (Merikovi sudovi) postavljenim u repičištu, registrovano je prisustvo  odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi).

Repičine pipe u Merikovom sudu

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na pojedinim parcelama (BBCH 30), utvrđena je brojnost odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 pregledanih biljaka).

Imaga male repičine pipe

 

Takođe, disekcijom ženki male repičine pipe utvrđeno je prisustvo razvijenih jaja, što ukazuje da će u narednim danima  doći do polaganja jaja ove štetočine.

Na osnovu navedenog, preporučuje se pregled repičišta (naročito onih iz najranijih rokova setve)  na prisustvo repičinih pipa i to u najtoplijem delu dana.

 

U cilju sprečavanja pojaganja jaja repičinih pipa u stablo i lisne drške uljane repice, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje mera zaštite po postizanju praga štetnosti (1 imago na 5 pregledanih biljaka), primenom nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha  ili
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

Preporučuje se sprovođenje tretmana  u najtoplijem delu dana!