Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije se nalazi u fenofazi

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije se nalazi u fenofazi: većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, prvi cvetovi otvoreni (BBCH 59).

U fazama cvetanja, kajsija je osetljiva na napad gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilinia laxa). Od početka nedelje najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom. Preporučuje se sprovođenje mera zaštite pre najavljenih padavina primenom fungicida:

  • Octave (a.m. prohloraz) – u koncentraciji 0,04%

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.