Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Bačka Topola, u toku je početak setve šećerne repe. Na lokalitetu Stara Moravica , u feromonskim klopkama na starom repištu, registrovana su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja očekuje se sa povećanjem temperatura u narednom periodu.

Za sada se primena hemijskih mera zaštite ne preporučuje.
RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine.