Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledima useva semenskog kukuruza na području delovanja RC Bačka Topola, utvrđeno je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1% biljaka.

Jajno leglo kukuruznog plamenca

Za sada ne preduzimati mere suzbijanja. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.