Primena osoke

Osoka predstavlja tečno đubrivo koje nastaje od tečnog dela stočnih ekskremenata, mokraće, tečnosti iz stajnjaka, te vode dospele iz atmosfere i one koja se utroši za pranje staje. Količine proizvedene osoke su varijabilne i zavise od niza činilaca, a pre svih od:

  • nepropustljivosti poda staje,
  • upotrebljene vode za pranje staje,
  • kvaliteta prostirke,
  • načina nege stajnjaka,
  • dužine držanja stajnjaka na đubrištu,
  • dužine držanja stoke u štali,
  • kao i količine vodenih taloga.

 

Svakako da nabrojani faktori utiču i na njen kvalitet – sastav, pošto razblaženje vodom i gubitak N ( azota) u znatnoj meri doprinosi da u osoki imamo nižu koncentraciju hranljivih materija u odnosu na mokraću. Prema nekim podacima sadržaj N( azota)  kreće se od 0,26 do 0,39 %; P2O5 od 0,06 do 0,12 % i K2O od 0,36 do 0,58 %. Kao prosečne vrednosti mogu se uzeti sledeće vrednosti sadržaja u osoki:

  • azota 0,20 %,
  • P2O5 0,01 % (tragovi) i
  • K2O 0,5 %.

 

Kako se fosfor u osoki praktično nalazi u tragovima, to se za osoku kaže da je to N i K đubrivo.

Azot u osoki je pretežno u obliku amonijum-karbonata i urejee (70-90 %) koji su lako rastvorljivi u vodi, dok je 10-30 % u obliku organskih azotnih jedinjenja, a takođe, rastvorljivih u vodi. Kalijum se nalazi pretežno u obliku K2CO3, koji je takođe rastvorljiv i iz koga je kalijum pristupačan biljkama,

Osoka se prikuplja i do primene čuva u tzv. osočari – jami specijalno građenoj za njeno prikupljanje. Osočara je u blizini đubrišta sa kojim je spojena kanalom i uvek je u nižem delu u odnosu na đubrište. I osočara i kanal koji je spaja sa đubrištem su pokriveni kako bi se smanjili gubici azota.

Osoka se rasipa po zemljištu cisternama. Iz osočne jame se vadi pumpama i puni u cisterne, kojima se odvozi na parcelu. Iz cisterni se prska po mogućnosti po oblačnom vremenu, bez vetra, ujutro ili uveče, da bi gubici isparavanjem bili što manji. Osoka se u zemljište može uneti i posebnim kultivatorima koji imaju montirane rezervoare, a može se dodavati i vodi za navodnjavanje.

Najbolje je osoku primeniti posebnim oruđima koja je direktno unose u zemljište, bilo pre setve ili za vreme vegetacije – između redova biljaka. Ako se ne unosi u tlo direktno, potrebno je posle rasipanja po zemljištu da se nekim oruđem unese u tlo, jer, u protivnom, gubi hraniva isparavanjem i svojim neprijatnim mirisom zagađuje okolinu. Neprijatni mirisi iz poljoprivrede ne mogu se potpuno izbeći, ali se mogu smanjiti primenom najboljih dostupnih raspoloživih tehnologija i dobrom poljoprivrednom praksom. Prilikom korišćenja osoke na neobraslom zemljištu ili strnjištu, treba osoku odmah inkorporirati (u roku od 6 sati, ukoliko je to moguće). Kada se osoka primenjuju po golom tlu ne treba je razblaživati vodom. Osokom se može polivati slama i kukuruzovina pred zaoravanje, time se ubrzava njihovo razlaganje, a zemljište dobija kompletniju organsku masu.

Osokom se nesmeju neposredno đubriti povrtarski usevi (salata, kupus, spanać, paradajz, luk itd.) zbog mogućnosti zagađivanja i širenja zaraze. Njome se najviše đubre okopavine i travnjaci. Pre upotrebe može se razblažiti vodom. Travnjaci se đubre u rano proleće ili posle otkosa; nakon toga se drlja.

Kako je osoka N i K đubrivo, u kome se azot i kalijum nalaze u obliku pristupačnom za biljke, ona je posebno dobra za prihranjivanje. Ako se osokom prihranjuju usevi, tada je prethodno treba razblažiti vodom da bi se izbegle ožegotine kod tretiranih kultura.  Količine osoke koje se koriste po jednom hektaru zavise od koncentracije hraniva u njoj i potreba kultura koje se gaje.