Na teritoriji RC Bačka Topola, zasadi višnje se nalaze u fazi početka obojavanja plodova (BBCH 81)

Predstojeće nestabilno vreme sa padavinama tokom sledeće nedelje, omogućiće ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Takođe postoji opasnost od infekcije gljivom prouzrokovačem mrke truleži ploda (Monilia fructigena).

Primenu fungicida  u cilju zaštite lisne mase i plodova od navedenih patogena obaviti pre najavljenih padavina sl. preparatom:

  • Signum (a.m.boskalid + piraklostrobin)  0,75 kg/ha (14 dana karenca).

Na feromonskim klopkama registrujemo ulove trešnjine muve ( Rhagoletis cerasi) čija je aktivnost najizraženija u fenofazi obojavanja ploda višnje. U cilju sprečavanja polaganja jaja ove štetočine u plodove, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Decis 2,5 EC (a.m.deltametrin) 0,03-0,05% (karenca 14 dana)
  • Lamdex (a.m.lambda-cihalotrin) 0,05-0,07% (karenca 14 dana)
  • Kestrel, Afinex (a.m.acetamiprid)0,025% (karenca 14 dana)
Trešnjina muva