Višnja i šljiva se nalaze u fazama: od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH skala)

Na području delovanja RC Bačka Topola višnja i šljiva se nalaze u fazama:  od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH skala).

Faza razvoja višnje
Faza razvoja šljive
Preporuka za proizvođače: U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.), bakterioza (Pseudomonas spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) preporučuje se primena preparata na bazi bakra:
Bakarni-oksihlorid-50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2-0,35%

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina u zasadima šljiva preporučuje se i primena:

Galmin (mineralno ulje) 3-4%