Usevi pšenice se nalaze u fazi od klasanja do punog cvetanja ( BBCH 59-65)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi pšenice se nalaze u fazi od klasanja do punog cvetanja ( BBCH 59-65).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) na pojedinim parcelama, a nivo zaraze zavisi od sortimenta, lokaliteta, prethodno sprovedenih mera zaštite i kreće se od 30% do 70% zaraženih biljaka.

Preporuka za proizvođače:  u toku je zaštita pšenice od fuzarioze klasa  (prouzrokovač Fusarium graminearum), ako mera još nije sprovedena, pregledati useve na prisustvo simptoma rđe i ako se utvrde , obavezno primeniti neki od fungicida registrovanih za suzbijanje oba patogena:

  • Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
  • Artea330EC(a.m.propikonazol+ciprokonazol)0,5l/ha
  • Prosaro250EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol)0,75-1 l/ha
  • BumperP (a.m.prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha
  • Antre Plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha