Zaštita šećerne repe 12.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fazi: klijanje klice iz semena , do kotiledoni horizontalno položeni ,vidljiv prvi list veličine čiode (BBCH 07-10).

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe , prvenstveno onih gde je predusev bio kukuruz ili se repišta graniče sa prošlogodišnjim kukuruzištem, registruje se prisustvo imaga kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis), kao i oštećenja na tek izniklim biljkama.

Kukuruzna pipa i oštećenja
Kukuruzna pipa i oštećenja

U feromonskim klopkama postavljenim na staro repište registruju se ulovi odraslih jedinki repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Repina pipa
Repina pipa

Sunčano i toplo vreme bez padavina, očekivano narednih dana za region Bačke Topole, sa temperaturama od preko 20 °C do subote, iniciraće migraciju i let imaga repine pipe na novoposejane useve repe.

Šećerna repa ulazi u najosetljiviju fazu razvoja (od nicanja do faze 2 do 4 lista) u odnosu na ugroženost od navedenih štetnih organizama. U uslovima suvog i toplog vremena nepovoljnog za nicanje i razvoj useva, koje je trenutno prisutno, uvećava se štetnost od kukuruzne i sive repine pipe.

Proizvođačima se preporučuje kontinuirani pregled novoposejanih repišta u najtoplijem delu dana, kada je najintenzivnija aktivnost ovih insekata.

Ukoliko se tokom vizuelnih pregleda u fazi klijanaca registruje brojnost odraslih jedinki kukuruzne pipe od 1 odrasle jedinke po m2 u fazi klijanaca ili od 3 do 5 odraslih jedinki po m2 u fazi kotiledona, ili repine pipe od 0,1 do 0,3 odraslih jedinki po m2 , preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
· Cipkord 20EC, Ciprazor 20EC, Crna mamba ( a.m. cipermetrin) 0,15-0,3 l/ha ili,
· Fastac 10 EC, Fascord EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili,
· Karate zeon, Kozak 0,2 l/ha ili,Grom 0,2-0,3 l/ha (a.m. lambda-cihalotrin).