Zaštita kajsije 04.2019

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije se nalaze u fazi plodnik raste : opadanje plodova posle cvetanja, do faze zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju (69-72 BBCH).

U predstojećem periodu očekuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida , pred najavljene padavine: (a.m. kaptan) Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP ili Metod WG, 0,2-0,3%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.