Zaštita šljive 04.2019

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi šljiva se nalaze u fazi od cvetovi se smežuravaju – većina latica opada do faze kraj cvetanja – sve latice opale (BBCH 67-69).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljive u proteklih nedelju dana registruju se ulovi imaga žute i crne šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta). U periodu precvetavanja počinje piljenje larvi ovih štetočina (koje su ubušuju u tek zametnute plodove).

Isključivo u zasadima u kojima je šljiva u fazi: kraj cvetanja – sve latice opale, za suzbijanje šljivinih osa preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Perfekthion, Dimetogal, Sistemin 40EC (a.m. dimetoat) u koncentraciji 0,075 – 0,1%
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u koncentraciji 0,03 – 0,05%

U zasadima gde je u toku cvetanje, primena insekticida je zabranjena!

U ovim fazama formirana lisna masa je osetljiva na infekciju od strane gljive prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i gljive prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila). Da bi sprečili ostvarenje infekcije od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kontaktnih preparata pre najavljenih padavina: Mankogal 80, Bevesan 45 M (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2 – 0,25%.

Prilikom primene pesticida obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.