Zaštita šljive 04.2019

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi šljiva se nalaze u fazi od plodnik raste, opadanje plodova posle cvetanja do faze zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju (BBCH 69-72).

Najavljene padavine početkom i krajem ove nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla).

Proizvođačima se preporučuje da, pred najavljene padavine, u cilju zaštite lisne mase primene fungicid na bazi aktivne materije kaptan (Merpan 50 WP;Metod 480 SC; Capi;Captan 50 WP) u koncentraciji 0,2-0,3 %.