Zaštita kajsije 04.2019

Na teritoriji koju pokriva RC Bačka Topola zasadi kajsije se nalaze u fazi :drugo opadanje plodova (73 BBCH).

U narednom periodu očekuju se padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih fungicida, pred najavljene padavine, na bazi aktivne materije kaptan: Captan 50 WP, Merpan 80-WDG, Merpan 50 WP ili Metod WG u koncentraciji 0,2-0,3%.