Zaštita šljive

Na području delovanja RC Bačka Topola, u zasadima šljive došlo je do značajnog izmrzavanja cvetnih pupoljaka kao posledica izrazito niskih temperatura u martu mesecu. U najvećem broju zasada štete su i do 100%.

Preporuka za proizvođače: U narednom periodu zbog nedostatka roda, mere zaštite od šljivinog smotavca nisu potrebne.

Međutim, preporučuje se nastavak zaštite lisne mase od prouzrokovača bolesti.