LII Dan polja strnih žita i XX Dan polja stočnog graška

Koji će se održati u SREDU 30. MAJA 2018. godine u 11:00 časova na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe iz Bačke Topole koje se nalazi na putu Krivaja-Gornja Rogatica

PROGRAM

  • 10:30 – 11:00 časova Okupljanje učesnika na oglednom polju
  • 11:00 – 11:30 časova Pozdravna reč organizatora, domaćina i predstavljanje makro – sortnog ogleda
  • 11:30 – 13:00 časova Obilazak i razgledanje oglednog polja
  • od 13:00 časova Diskusija i zajednički ručak u Domu Kulture Mesne zajednice Gornja Rogatica

 

 

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA BAČKA TOPOLA d.o.o.

Direktor: Dragan Tankosić