Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

RC Bačka Topola izvršio je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Vizuelni pregled je rađen na 20 različitih hibrida kukuruza na lokalitetima: Bačka Topola, Zobnatica, Bajša, Gornja Rogatica, Doža Đerđ, Panonija, Njegoševo, Mali Iđoš, Lovćenac, Feketić.

Registrovano je sledeće:

  • Oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera – pamukova sovica i Ostrinia nubilalis – kukuruzni plamenac) na 5 do 30% pregledanih klipova,
  • Oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 1 do 31% pregledanih klipova
  • Kombinovana oštećenja: insekti i gljive iz roda Fusarium na 2 do 48% pregledanih klipova i gljive iz rodova Fusarium i Penicillium na 1 do 12% pregledanih klipova.

 

Oštećenja od insekata
Fusarium spp.
Fusarium spp., Penicillium spp.