Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi  uljane repice  nalaze se  u fazi razvoja od 9 i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 19-30).

Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napiu brojnostima koje nisu dostigle prag štetnosti. Takođe, registruje se  i prisustvo simptoma suve truleži (prouzrokovač Phoma lingam) u vidu pojedinačnih pega na starijem lišću.

 

Lokalitet/Hibrid Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti
zaražene biljke (%)
Phoma lingam
Zobnatica

Neptun

30. Početak rasta  stabla 16
Zobnatica

KWS Umberto

30. Početak rasta  stabla 24
Zobnatica

KWS Factor

30. Početak rasta  stabla 15

Proizvođačima se preporučuje pregled  useva na prisustvo ovih štetočina, a RC  Bačka Topola nastavlja sa monitoringom i signaliziraće vreme za tretman.

Mala repičina pipa
Mala repičina pipa