Let šljivinih osa

Crna šljivina osa

Na području delovanja RC Bačka Topola, šljive se nalaze u fazi cvetanja (BBCH 59, većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon).
Registrovan je prvi ulov imaga crne i žute šljivine ose, (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) na lepljivim klopkama.

Trenutno se ne preporučuju mere zaštite. RC Bačka Topola će signalizirati vreme za tretman.