Zaštita višnje – Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Preporuka za proizvođače: najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama  uz prisustvo infektivnog potencijala mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju  prouzrokovačem pegavosti lista (Blumeriella jaapii).

Preporučuje se primena registrovanog fungicida pre najavljenih padavina:

  • Delan 700 WG (a.m. ditianon) 0,075%