Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze početak rasta stabla (BBCH 19-30).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorrynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorrynchus napi) u brojnostima koje su na pojedinim parcelama dostigle prag štetnosti (prisustvo 1 pipe na 5 pregledanih biljaka).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko je postignut prag štetnosti preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

  • Pyrinex super (a.m.hlorpirifos+bifentrin) 0,5-0,75 l/ha ili
  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha