Prisustvo krvave vaši u zasadima jabuka i mere kontrole

Na području delovanja RC Bačka Topola u pojedinim zasadima jabuka utvrđeno je prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Ova štetočina prezimljava kao larva najmlađih uzrasta, oko korenovog vrata na dubini 10-15 cm, a manji deo prezimi u pukotinama ili ispod kore drveta jabuke. Prezime najmlađi larveni uzrasti. U proleće prelazi na grane i grančice gde se hrani. Obrazuje 10-15 generacija godišnje. Do polovine juna sreću se samo beskrilne ženke, a zatim se javljaju i krilate forme koje prenose napad na okolna stabla.

Kolonije se vrlo lako zapažaju u vidu bele vataste navlake u pukotinama kore, na mestima rezidbe, pukotinama i mehaničkim oštećenjima grana i stabla, ali i u račvama grana i lista. Krvava vaš, sisanjem sokova izaziva ubrzano deljenje ćelija i na oštećenom mestu dolazi do hipertrofije tkiva. Zadebljalo tkivo odumire, kora puca, suši se i dolazi do stvaranja rak-rana na granama. Krvava vaš može da podnese veoma niske temperature, i do -27° C.

Mere kontrole krvave vaši u zasadima jabuka zahteva istovremenu primenu više mera koje podrazumevaju:

  • izbor podloge (izbegavati bujne podloge)
  • rezidba sa minimalnim rezovima i oštećenjima
  • izbalansirana ishrana
  • očuvanje prirodnih neprijatelja vaši
  • primena hemijskih mera zaštite. Hemijske mere zaštite tokom vegetacije se izvode kad se pojave migratorne forme na granama na oko 5% biljaka sa nekim od registrovanih preparata: Movento 100 SC (spirotetramat) u koncentraciji od 0,15% ili Teppeki ( flonikamid) u dozi od 0,08-0,14 kg /ha.