Zaštita uljane repice 28.3.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi uljane repice se nalaze u fazi prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem do faze cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmlađeg lišća (BBCH 50-52).

Faza razvoja uljane repice

Vizuelnim pregledom biljaka, na cvetnim pupoljcima je utvrđeno prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u brojnostima koje se razlikuju u odnosu na fazu razvoja uljane repice i lokalitet.

Imago repičinog sjajnika

U narednim danima očekuje se povećanje brojnosti ovog štetnog organizma, čemu će pogodovati i najavljeno toplo i suvo vreme do četvrtka.

U prisutnim fazama razvoja uljane repice, postoji rizik od nastanka šteta od repičinog sjajnika. Ishranom polenom, odrasle jedinke buše i izjedaju cvetne pupoljke, te mogu pričiniti značajne štete u usevu.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva dijagonalno u parceli, u najtoplijem delu dana na prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika. Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima ili 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvasti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac 10 EC 0,1 l/ha, Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili,
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili ,
  • Durbin EW (a.m.cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha, ili,
  • Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili,
  • Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena! Početkom cvetanja štetnost sjajnika opada jer se nesmetano hrani polenom, a tada počinje dolet pčela!

Prilikom primene pesticida, obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača!