Zaštita uljane repice 4.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice se nalaze u fazi od cvetni pupoljci slobodni na nivou najmlađeg lišća, do pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, ali još uvek zatvoreni (BBCH 52-57).

Tokom vizuelnih pregleda useva uljane repice registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na cvetnim pupoljcima.

Imago repičinog sjajnika

Od predhodne preporuke za suzbijanje ovog štetnog organizma  (videti preporuku od 28.3.), nastupilo je hladno i kišovito vreme koje je onemogućilo proizvođače da sprovedu preporučene mere suzbijanja.

U narednim danima, do prognoziranih padavina za četvrtak, povećanje temperature će inicirati povećanu  aktivnost ovog štetnog organizma  u usevima uljane repice.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva dijagonalno u parceli, u najtoplijem delu dana na prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika.

Ukoliko se utvrdi prisustvo 1 imaga po cvasti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac 10 EC  0,1 l/ha, Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili,
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili ,
  • Durbin EW (a.m.cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha, ili,
  • Karate Zeon 0,25-0,35 l/ha, Grom (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha ili
  • Sivanto energy ( a.m. flupiradifuron+deltametrin) 0,75 l/ha ili,
  • Mavrik (a.m.tau-fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Primena insekticida u periodu cvetanja je zabranjena! 

Početkom cvetanja štetnost sjajnika opada jer se tada nesmetano hrani  polenom, a tada počinje i dolet pčela!