Prisustvo repine pipe na starim repištima 06.04.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fazi: bubrenje semena završeno (seme puca), do kotiledoni horizontalno položeni, vidljiv prvi list veličine čiode (BBCH 03-10). Nicanje je konstatovano na do 5% površina pod šećernom repom.

BBCH 10

U feromonskim klopkama postavljenim u starom repištu registruju se ulovi repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Siva repina pipa

Prvo izlaze jedinke prezimele u zemljištu bez biljnog pokrivača, namenjene setvi okopavina, a značajno kasnije one sa polja na kojima je predhodne godine posejan neki od useva ozimih strnih žita.
Sunčano vreme i temperature vazduha od 15°C do 25 °C, dovode do masovnog izlaženja ovog štetnog organizma sa mesta prezimljavanja.
U početku pipa samo hoda, da bi se na temperaturama vazduha od preko 20°C selila letenjem.
Štete čini imago nagrizajući ivice kotiledona i prvog para listova, te u potpunosti može uništiti mlade biljčice i dovesti do presejavanja useva. Porastom temperature povećava se intenzitet ishrane.
Kritičan period je od klijanja i nicanja šećerne repe do obrazovanja 2-4 para stalnih listova. Najugroženiji su usevi koji se graniče sa prošlogodišnjom repom.

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom repine pipe i faza razvoja šećerne repe i blagovremeno će izvestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.