Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva 05.04.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi početak cvetanja; većina cvetova sa krunicama, koje formiraju beli balon, do faze oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadu šljive (sorta Stanlej), na lokalitet Bajša, registruju se prvi ulovi imaga žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

Imago žute šljivine ose

Imaga šljivinih osa javljaju se u vreme cvetanja šljiva. Njihov napad je najjači u fazi početka, do punog cvetanja šljiva,jer su tada najpovoljniji uslovi za ishranu imaga i polaganje jaja. Crna šljivina osa (Hoplocampa minuta) polaže jaja prvenstveno u slobodne češične listiće, a žuta šljivina osa gotovo najčešće između čašičnih listića tj. pri njihovoj osnovi. Jaja polažu zasecajući epidermis oštrom legalicom.
Ispilele larve pomoću slobodnih čašičnih listića prelaze u plod, u koji se ubušuju do semene kućice. Larve se prvenstveno hrane semenkama, pri tome izgrizajući semenu kućicu i mesnati deo ploda. Jedna larva može uništiti 4-5 plodova, što govori o njihovoj velikoj štetnosti.

Hemijsko suzbijanje se izvodi isključivo protiv larvi šljivinih osa, u fazi precvetavanja šljiva, jer bi se suzbijanjem imaga uništile i pčele koje u to vreme obilno posećuju cvetove.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem fenofaza šljive i prisustva šljivinih osa i signaliziraće pravo vreme za tretman.