Zaštita jabuke 4.4.2022

Na području delovanja RC Bačka Topola zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi prvi listovi otvoreni  do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni  (BBCH 11-55).

Tokom predhodnog višednevnog kišnog perioda na našem regionu, na automatskim meteorološkim stanicama registrovano je do 16 mm padavina. U tom periodu ostvareni su uslovi za infekciju najznačajnijim patogenom u proizvodnji jabuka,  prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Prognozirane padavine od četvrtka, za region Bačke Topole, kao i ulazak jabuka u osetljivu fenofazu razvoja, fazu cvetanja, ukazuju na važnost sprovođenja pravovremene zaštite jabučnjaka, od navedenog patogena.

U narednim danima, a pre najavljenih padavina u četvrtak, preporučuje se  primena sledeće kombinacije fungicida:

  • na bazi aktivne materije mankozeb (Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP, Penncozeb WG,Nota 75 WG, Titular 75 WDG, Candeza) u količini 2-2,5 kg/ha +
  • na bazi a.m. pirimetanil (Pyrus 400SC, Pehar) u količini 1 l/ha.

U zasadima sa osetljivim sortimentom na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), a koji se nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni), proizvođačima se preporučuje i primena preparata Karathane gold 350 EC (a.m.meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.