Rezistentnost korova na herbicide

Razlog neuspešnog herbicidnog tretmana pored greške u izboru preparata, pogrešne doze, pogrešnog vremena ili pogrešne faze razvoja biljke, može da bude i rezistentnost. Na tržištu u zadnjih nekoliko godina, decenija nema novih aktivnih materija sa novim mehanizmom delovanja, što otežava borbu protiv ove pojave.

Zaštita bilja u zadnje je vreme je pred velikim izazovom : kako rešiti pojavu rezistentnosti korova na pojedine herbicide koja se javlja kao svetska pretnja biljne proizvodnje. Rezistentnost korova na herbicide nije ništa drugo, već sposobnost biljaka da prežive uticaj herbicida. Rezistentnost može da se pojavi usled promene osetljivosti mesta delovanja nekog enzima, ili promene metabolizma herbicida u samoj biljci. Biljka može da razvije rezistentnost prema jednoj ili više aktivnih materija. Rezistentnost korova je nemoguće sprečiti, jer spontane mutacije, promene (kao način prilagođvanja na stresne uslove) su redovna pojava u prirodi. Gubici zbog pojave rezistentnosti na godišnjem nivou su značajni, zanemarivanje ove pojave u narednom periodu, dugoročno gledano može doneti jako nepoželjne posledice(poskupljenje poljoprivredne proizvodnje i samim tim i poljoprivrednih proizvoda). Kao način smanjenja rizika rezistentnih korova potrebno je primeniti niz integralnih mera. Suština ovih mera je smanjenje zakorovljenosti pre primene herbicida i treba svakako da uključe i ostale agrotehničke mere(plodored, mehaničke mere, biološke mere, itd.). Ako je već registrovana pojava rezistentnih korova, treba sprečiti širenje semena korova, svakako terba intenzivirati mehaničke mere odstranjivanja korova. Ako se posumnja na prisustvo rezistencije, treba ogledati i ostale faktore koji utiču na uspešnost suzbijanja korova: da li je primenjena odgovarajuća doza, da li je faza razvoja korova u momentu suzbijanja bila odgovarajuća, da li su vremenski uslovi bili optimalni, da li su ostali korovi koji po uputstvu su trebali biti suzbijani, zaista suzbijani.

Ako se nakon ovih kontrola utvrdi prisustvo rezistentnih korova, potrebno je u cilju suzbijanja koristiti herbicide drugačijeg mehanizima delovanja na koje nije potvrđena rezistentnost i mehaničko uništavanje korova.