Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice nalaze se u fazi: od 9 i više listova razvijeno do početka razvoja stabla (BBCH 19-21). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (prouzrokovač Phoma lingam), na  5-7% pregledanih biljaka, u vidu pojedinačnih pega na starijem lišću. Prisustvo štetočina nije registrovano.

Preporuka za proizvođače: Mere zaštite u usevima uljane repice se ne preporučuju.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja uljane repice.